Knepigt läge - livslångt lärande i likvärdig utbildning

Omslagsbild Knepigt läge - livslångt lärande i likvärdig utbildning. Specialpedagogiska skolmyndighetens omvärldsrapport 2019
Produkttyp: Publikation och rapport

För att kunna verka och påverka på bästa sätt behöver vi vara medvetna om vad som händer i det omgivande samhället som påverkar våra målgrupper och oss som myndighet. Därför genomför vi regelbundet omvärldsbevakning och analyser av pågående, kommande eller tänkbara förändringar av förutsättningar för likvärdig utbildning. För att kunna vara i framkant och arbeta förebyggande, främjande och innovativt blir ett systematiskt omvärldsarbete ett viktigt verktyg.

Omvärldstendenserna i denna rapport berör främst Specialpedagogiska
skolmyndighetens uppdrag och målgrupper. Sett ur ett hållbarhets- och livsperspektiv är det dock svårt att isolera såväl utbildningsområdet som dess specifika förutsättningar från ett globalt och nationellt sammanhang. Inledningsvis finns det därför några övergripande utvecklingsdrag som kan öka relevansen och förståelsen. Innehållet kan därför vara relevant, inte bara för oss, utan även för andra myndigheter som verkar inom områdena skola eller funktionsnedsättning samt ur ett statlig styrnings-, arbetsmarknads- och arbetsgivarperspektiv. Den specifika myndighetsanalysen och rekommendationer är delar som myndigheten
arbetar med internt och finns därför inte med i denna rapport.

I rapporten finns resultaten av ett års bevakning av förändringar av
förutsättningar inom utbildningsområdet. Den bygger på en systematisk
bevakning genomförda av både interna och externa representanter som också har bidragit med att tillsammans tendens- och konsekvensanalysera stoffet.

Visa mer

ISBN
9789128007702
Artikelnummer
00770
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
88 sidor