Julkörprisma för blandad kör, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Två omslag till julkörsprisma.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Musik
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
293 kr exkl. 6% moms

Julkörprisma för blandad kör och diskantkör.

Ett femtiotal sånger, allt ifrån de klassiska julsångerna till nyskrivna, alla arrangerade för blandad kör eller diskantkör.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Artikelnummer
070000017-PAT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gehrmans Musikförlag
Författare