Julkörprisma för blandad kör, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Två omslag till julkörsprisma.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Musik
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
293 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Julkörprisma för blandad kör och diskantkör.

Ett femtiotal sånger, allt ifrån de klassiska julsångerna till nyskrivna, alla arrangerade för blandad kör eller diskantkör.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Artikelnummer
070000017-HA
Originalförlag
Gehrmans Musikförlag
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom