Jag ser honom mer som person

Porträttbilder av tre unga män.
0 kr exkl. 0% moms

Rapporten "Jag ser honom mer som person" återger ett pedagogiskt utvecklingsprojekt riktat mot personal som arbetar med personer som har stora funktionsnedsättningar. Tre olika fallstudier/studiegrupper och kunskapsprocesser redovisas. Det dokumentära materialet baseras på inspelade diskussioner - studietillfällen - och videoinspelningar genomförda av personalen i deras arbetssituation. 

Rapporten är huvudsakligen riktad till personal som arbetar tillsammans med personer som har funktionsnedsättningar och de som arbetar med Vägledande samspel/ICDP. Men även till de som är intresserade av lärprocesser i sig och då speciellt utifr¨n ett resurs- och relationsorienterat perspektiv.

Med rapporten följer fem korta sekvenser på en DVD-skiva, inspelade sessioner från personalens arbetsvardag.

Visa mer

ISBN
97891002608
Artikelnummer
00260
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
107