Originalprodukt:
Iris Biologi 2, Gleerups, Första upplagan

Iris Biologi 2, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Närbild på ett öga.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Biologi
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
541 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Iris

Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy 2011. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder gör författaren biologin både lockande och inspirerande.

Iris Biologi 2 är skriven för kurs 2 (100 p) och inleds med ett allmänt kapitel om cellen som livets byggsten samt huvudprinciperna för livets fortbestånd. Därefter behandlas Livets kemi, Cellen i funktion och Människan och andra djur i funktion.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789140677273
Artikelnummer
9140677273-HAM
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom