Insatser i skolan för elever med adhd

FoU-rapporten ”Insatser i skolan för elever med adhd, utblick via internationella tidskrifter” finns inte längre för beställning. För mer information, se beskrivning av rapporten nedan.

Illustrerade barn spelar fotboll på en skolgård.
Produkttyp: Publikation och rapport

FoU-rapporten ”Insatser i skolan för elever med adhd, utblick via internationella tidskrifter” finns inte längre för beställning. Det beror på att de kriterier som satts upp för vilka studier som ska ingå i rapporten i alla delar inte har följts, exempelvis att rapporten ska bestå av resultat enbart från studier som har använt kontrollgrupp eller insatser som ger effekt över längre tid. En konsekvens blir att studier utan de här kriterierna påverkar analys och slutsatser. Det har även framkommit att det finns forskning som skulle kunna bidra till en mer nyanserad bild av forskningsläget som inte finns med i vår sammanställning. Att studierna inte möter de här kriterierna betyder inte att de är oviktiga, och att det finns forskningsresultat som inte ingår i vår rapport innebär inte att de resultat vi presenterar är felaktiga. Men det blir inte rättvisande när urvalet inte gjorts på rätt sätt. Därför har vi beslutat att dra in rapporten.

Arbetet med en ny forskningsöversikt kommer att prioriteras under 2019. Den nya rapporten beräknas vara klar i början av 2020.

Visa mer

ISBN
9789128007924
Artikelnummer
00792
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
44 sidor