Insatser för inkluderande undervisning, Luxemburgrekommendationerna

Insatser för inkluderande undervisning, Luxemburgrekommendationerna.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien European Agency

I oktober 2015 anordnade European Agency for Special Needs and Inclusive Education tillsammans med Luxemburgs utbildnings- och barn- och ungdomsministerium en europeisk hearing under rubriken Insatser för inkluderande undervisning. Hearingen anordnades i samband med det luxemburgska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Sjuttiotvå unga deltagare från 28 länder i Europa, både med och utan funktionsned­sättning och/eller behov av särskilt stöd, fick chansen att diskutera den inkluderande undervisningen i sina respektive skolor och länder. Ungdomsdelegaterna berättade att de i stort sett var nöjda med sin utbildning men lyfte även fram ett antal problem. Förhållandena som de unga rapporterade om, liksom deras förslag, sammanfattades i de så kallade Luxemburg

rekommendationerna.
Den 23 november 2015 presenterades Luxemburgrekommendationerna för EU:s utbildningsministrar för att tas i beaktande och ligga till grund för eventuella vidare åtgärder. 

Visa mer

Artikelnummer
00825
Omfång
2 sidor