Inkluderande utbildning i förskolan - Nya rön och verktyg

Inkluderande utbildning i förskolan - Nya rön och verktyg.
Produkttyp: Publikation och rapport

Kvaliteten på utbildningen i tidiga år är av stort intresse för beslutsfattare och har på senare tid blivit en prioriterad fråga för många internationella och europeiska organisationer, bland andra Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), FN:s barnfond Unicef, Europeiska kommissionen, Eurydice och European Agency for Special Needs and Inclusive Education (European Agency). Nyligen betonade Europeiska unionens råd (2017) hur viktigt det är att prioritera högkvalitativ utbildning och omsorg i tidiga år för att motverka orättvisor i det livslånga lärandet.

Som en följd av denna internationella uppmärksamhet har European Agency genomfört ett treårigt projekt (2015–2017) om inkluderande utbildning i förskolan. Syftet med projektet har varit att hitta och analysera vilka faktorer det är som ger hög kvalitet i inkluderande utbildning i förskolan för alla barn från tre års ålder fram tills att de börjar grundskolan, samt att sedan verka för att dessa faktorer ska återskapas på fler förskolor. Projektet har gett oss möjlighet att titta närmare på hur de kvalitetsprinciper som redan fastställts av Europeiska kommissionen (2014) och OECD (2015) hanteras inom den inkluderande utbildningen i förskolan runtom i Europa.

Visa mer

ISBN
9789128008914
Artikelnummer
00891
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
19 sidor