Hur låter ordet?

Hur låter ordet?
Produkttyp: Spel
Ämne: Kommunikation Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Anpassad grundskola åk 1-3 ämnesområden Anpassad grundskola åk 4-6 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnesområden Anpassad grundskola åk 7-9 ämnesområden Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Komvux i svenska för invandrare Specialskola åk 1-4
Målgrupp: Dyslexi Intellektuell funktionsnedsättning Läs- och skrivsvårigheter Tal- och språkstörning
250 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Spel för språkinlärning

Hur låter ordet? är ett spel som tränar förmågan att kombinera ljud till ord. Spelet består av ett antal poängbrickor, en bokstavssnurra med bokstäverna B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V samt olikfärgade buntar med ljudkombinationer i tre olika varianter. Med hjälp av snurran får man fram en bokstav, ljudar den och säger den framför bokstavsljuden på kortet. F-AR, F-OS osv. Alla ord som betyder något ger poäng i form av en poängmark.

Spelet bygger på att du som pedagog styr övningarna efter elevens behov och avgör i hur stor utsträckning stavningsregler och ordförståelse ska integreras i träningen. Övningarna i exempelvis den tredje varianten ger många tillfällen till samtal om stavning (F-ISK, F-ÄST).

Utvecklare: Barbro Roldin. Lådan innehåller handledning, en bokstavssnurra, tre kortbuntar med 14 kort 35x70cm, poängmarker.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
10142
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Övriga detaljer
427 g