Hur låter ordet

Låda som innehåller spelet Hur låter ordet.
Produkttyp: Spel
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Grundsärskola åk 1-6 Komvux i svenska för invandrare Specialskola åk 1-4
Målgrupp: Läs- och skrivsvårigheter Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Tal- och språkstörning Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
109 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Spel för språkinlärning

Ett spel som tränar förmågan att kombinera ljud till ord. Spelet består av ett antal poängbrickor, en bokstavssnurra med bokstäverna B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V samt olikfärgade buntar med ljudkombinationer i tre olika varianter.

Med hjälp av snurran får man fram en bokstav, ljudar den och säger den framför bokstavsljuden på kortet. F-AR, F-OS osv. Alla ord som betyder något ger poäng i form av en poängmark.

Spelet bygger på att du som pedagog styr övningarna efter elevens behov och avgör i hur stor utsträckning stavningsregler och ordförståelse ska integreras i träningen. Övningarna i exempelvis den tredje varianten ger många tillfällen till samtal om stavning (F-ISK, F-ÄST). Elever med problem av dyslektisk karaktär har stor nytta av att styras att läsa precis som det står.Det blir också meningsfullt tack vare poängmarkerna.

Utvecklare: Barbro Roldin. Lådan innehåller handledning, en bokstavssnurra, tre kortbuntar med 14 kort 35x70cm, poängmarker.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
3338
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustratör
Monica Brolin
Övriga detaljer
210 g