Originalprodukt:
Happy Workbook Year 6, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

Happy Workbook Year 6, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
101 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Happy

Happy Year 6 innehåller tio tematiska units. Varje unit i workbook inleds med en målsida där eleverna kan se vilka moment de kommer att träna på.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789140675576
Artikelnummer
9140675576-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare