Originalprodukt:

H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter, e-bok i html-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Försäljning och kundservice
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
462 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.
[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Som säljare behöver du behärska många olika kompetensområden. Den kanske viktigaste förmågan är kunna lyssna in kunden och vara en duktig förhandlare. I H2000 Personlig försäljning 2 – att utveckla kundrelationen sätts fokus på försäljning mellan företag. Nyckelbegrepp i boken är business to business, marknadskommunikation och säljarbete, planering, kundanalys, förhandling, erbjudande, avslut, efterarbete och affärskultur.

Visa mer

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147116782
Artikelnummer
9789147116782-HC
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom