H2000 Inköp 1 Fakta och uppgifter, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Framsida 9789147106172
Produkttyp: E-bok
Ämne: Inköp och logistik
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
478 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handelsyrkena. De är framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram, men lämpar sig även för olika typer av bransch- och vuxenutbildningar.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147106172
Artikelnummer
9789147106172-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom