Originalprodukt:
Good Stuff Gold B Workbook, Liber AB, Första upplagan

Good Stuff Gold B Workbook, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
98 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Good Stuff GOLD

Good Stuff GOLD är en reviderad upplaga av serien Good stuff. 

I Workbook finns varierade övningar på olika nivåer. Övningarna följer upp texten i Textbook och tränar olika genre av skrivande, kommunikation muntligt och skriftligt med olika syften, hörförståelse osv. Grammatiken finns i ett separat avsnitt i övningsboken.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789147092420
Artikelnummer
9147092420-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart