Originalprodukt:
Genrekoden Studiebok 2, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

Genrekoden Studiebok 2, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
67 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Genrekoden

Genrekoden - Studiebok 2 är en arbetsbok, främst avsedd för årskurs 8. Den innehåller fem teman, där de olika genrerna från Genrekoden - skriva respektive tala kommer in på ett naturligt sätt. Varje tema ger eleverna möjlighet att träna ett antal redovisningsformer, och de innehåller även färdighetsträning med ordkunskap, språkriktighet och grammatik som huvudsakligen anknyter till det aktuella temat.

 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140665485
Artikelnummer
9140665485-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom