Originalprodukt:
Genrekoden Skriva, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

Genrekoden Skriva, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
190 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Genrekoden

I Genrekoden - skriva följer samtliga genomgångar av de skriftliga genrerna ett tydligt och konsekvent mönster som gör eleverna medvetna om texternas syfte, struktur och innehåll. Under rubriken Genretypiska drag hittar de det som är typiskt för genren, vilket underlättar när de själva ska skriva. Eleverna får i boken möjlighet att arbeta med många olika texttyper, både skönlitterära berättelser och faktatexter, som till exempel nyhetsartikel, krönika, reportage, faktauppsats och protokoll. Till varje texttyp finns rikligt med uppgifter. 

 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140652188
Artikelnummer
9140652188-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom