Fyra faktaböcker om rymden med bliss, paket

Arbetshäfte, planetböcker utlagda.
Produkttyp: Laborativt material
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Kommunikationssvårigheter Rörelsehinder
225 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Fakta om rymden, bliss

Läromedlet Fyra faktaböcker om rymden med bliss består av fyra huvudböcker – Solen, Stjärnorna, Månen och Planeterna samt en tillhörande arbetsbok. Arbetsboken innehåller flervalsfrågor från huvudböckerna samt ett antal elevexperiment. Med materialet följer även planetkort med tillhörande platta föreställande Vintergatan. På plattans baksida finns stjärnbilder. Arbetsboken, plattan och planetkorten är tänkta att användas laborativt i undervisningen.

Innehållet är framför allt riktat till elever i årskurs 4–6, men kan även användas om så är lämpligt för äldre eller yngre elever. Läromedlet är skrivet direkt på bliss med blissgrammatik och faktainnehållet följer Lgr 11.

Paketet om Rymden innehåller de fyra faktaböckerna Solen, Stjärnorna, Månen Planeterna, Rymden - platta samt Planetkorten och arbetsbok.

Samtliga produkter kan också beställas styckevis.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128109802
Artikelnummer
10980
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Övriga detaljer
2,31 kg