Pedagogiska relationer och strategier för elever med adhd

Omslag Pedagogiska relationer och strategier för elever med adhd.
Produkttyp: Publikation och rapport
50 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Forskningsskrift

I den här skriften skriver docent Daniel Östlund om gene­rella strategier i undervisningen för elever med adhd. Läsaren får bland annat kunskap om hur tillgänglig undervisning kan förstås utifrån ramverket Universal Design for Learning.

Författarens grundläggande argumentation är att byggandet av trygga och tillitsfulla relationer, tillgänglighet och flexibilitet är nycklar i arbetet med att möta elever med adhd i skolan.

Skriften är en av tre skrifter som Specialpedagogiska skolmyndig­heten publicerar om elever med adhd. De andra två är.”Adhd med egna ord. Barn och unga beskriver sina erfarenheter av att vara elev med adhd” av Noam Ringer och ”Neuropsykologiska svårigheter – så kan adhd påverka barn och unga i skolan” av Lisa Thorell.

Författaren svarar självständigt för innehållet och anges vid referens till publikationen.

Visa mer

ISBN
9789128010061, tryck. 9789128010078, pdf.
Artikelnummer
01006
Författare
Utgivningsdatum
Omfång
29 sidor