Neuropsykologiska svårigheter – så kan adhd påverka barn och unga i skolan

Omslag Neuropsykologiska svårigheter.
Produkttyp: Publikation och rapport
50 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Forskningsskrift

I just den här skriften skriver Lisa Thorell om neuropsykologiska svårigheter som kan vara delar av en adhd diagnos. Läsaren får kunskap om vad som kan ligga bakom symtomen för adhd och hur svårigheterna kan ta sig uttryck i skolan. Författarens grundläggande argumentation är att pedagogiken för elever med adhd behöver anpassas till underliggande neuropsykologiska svårigheter. Vi riktar ett särskilt tack till författaren, Lisa Thorell, för denna skrift.

Skriften är en av tre skrifter som Specialpedagogiska skolmyn­digheten publicerar om elever med adhd. De andra två är ”Adhd med egna ord. Barn och unga beskriver sina erfarenheter av att vara elev med adhd” av Noam Ringer och ”Pedagogiska relationer och strategier för elever med adhd” av Daniel Östlund.

Denna publikation uttrycker inte nödvändigtvis Specialpedago­giska skolmyndighetens ställningstagande. Författaren svarar själv­ständigt för innehållet och anges som referens till publikationen.

Visa mer

ISBN
9789128010047, tryck. 9789128010054, pdf.
Artikelnummer
01004
Författare
Utgivningsdatum
Omfång
25 sidor