Adhd med egna ord

Omslag Adhd med egna ord.
Produkttyp: Publikation och rapport
50 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Forskningsskrift

I den här skriften skriver Noam Ringer om barns och ungas egna uppfattningar om att vara elev med adhd i skolan. Att få en fördjupad förståelse av elevers egna perspektiv kan underlätta arbetet med att hitta rätt stöd och anpassningar. Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten hoppas att skriften ska ge ökad kunskap kring hur skolsituationen kan uppfattas av eleverna själva, och därmed bidra till en fortsatt utveckling av elevers delaktighet och tillgängliga lärmiljöer i våra skolor. Ett särskilt tack till författaren Noam Ringer för hennes bidrag till att öka kunskapen om barn och ungas egna erfarenheter av att vara elev med adhd.

Skriften är en av tre skrifter som Specialpedagogiska skolmyndigheten publicerar om elever med adhd. De andra två är ”Neuropsykologiska svårigheter – så kan adhd påverka barn och unga i skolan” av Lisa Thorell och ”Pedagogiska relationer och strategier för elever med adhd” av Daniel Östlund.

Denna publikation uttrycker inte nödvändigtvis Specialpedagogiska skolmyndighetens ställningstagande. Författaren svarar självständigt för innehållet och anges som referens till publikationen.

Visa mer

ISBN
9789128010023, tryck. 9789128010030, pdf.
Artikelnummer
01002
Författare
Utgivningsdatum
Omfång
33 sidor