Originalprodukt:
FORUM Samhällskunskap A Plus, Bonnier Utbildning AB,

FORUM Samhällskunskap A Plus, e-bok daisy

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
255 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien FORUM

Forum A Plus heter i den nya upplagan Forum 1. Skolor som har Forum A Plus kan fortfarande använda böckerna för kurs 1b och det går att göra kompletteringsköp. Det kan däremot vara svårt att använda böcker från de olika upplagorna i samma klassrum. Skillnaden mellan upplagorna handlar till stor del om att metodfrågorna fördjupats i enlighet med Gy 2011.

Visa mer

Om anpassningen

DAISY-format är en internationell standard för digitala talböcker, för att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder. I DAISY struktureras ljud, text och bild på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi. Du läser boken i ett läsprogram för DAISY. Läs mer om dessa på Myndigheten för tillgängliga medier

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789162251772
Artikelnummer
9162251775-DAF
Originalförlag
Bonnier Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom