Originalprodukt:
Fixa texten! 1, Natur och Kultur, Första upplagan

Fixa texten! 1, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
155 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Fixa texten!

Den mycket populära och uppskattade Fixa texten! har kompletterats med bedömningsstöd kopplat till kunskapskraven för svenska och svenska som andraspråk enligt Lgr 11. Enligt kursplanens centrala innehåll ska eleverna arbeta med olika slags texter, deras syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Därför behöver eleverna lära sig att känna igen texttyper och genrer. Fixa texten! 1 och 2 ger dina elever en strukturerad genomgång av flera genrer. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127418912
Artikelnummer
9127418912-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom