Originalprodukt:
Filmboken, Natur och Kultur,

Filmboken, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kollage av klipp från filmer och skådespelare.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Konst och kultur
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
265 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Filmboken är en intresseväckare! Den ger historiskt perspektiv på filmens utveckling i Sverige och världen. Ett stort antal filmer och regissörer presenteras närmare och eleverna får själva analysera film och egna filmupplevelser. Det inledande kapitlet presenterar yrkesgrupperna i en filmproduktion och här finns också ett avsnitt om specialeffekter. I kapitlet Filmen och samhället diskuteras hur vi påverkas av filmmediet och hur filmbranschens ekonomiska villkor ser ut.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läsa med digitala verktyg, spsm.se

ISBN
9789127593541
Artikelnummer
9127593541-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart