Favorit matematik 5B Bedömning för lärande, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag till Favorit matematik 5B Bedömning för lärande.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
12 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

I Favorit matematiks bedömningsstöd finns ett Favorit matematik prov till varje kapitel, lärardokumentation 5B och elevmatrisen Mitt lärande i matematik 5B. Eleven utvärderar sina kunskaper och får en ökad medvetenhet om vilka kunskaper som behöver utvecklas. Utvärderingen kan användas formativt inför arbetet i nästa matematiska område.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789144124360
Artikelnummer
9789144124360-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart