Favorit matematik 4B Bedömning för lärande, E-bok i Textview-format

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Framsida Favorit matematik 4B Bedömning för lärande.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
11 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

I Favorit matematiks bedömningsstöd finns: Favorit matematiks prov Provens uppgifter har tydliga kopplingar till läroplanens kunskapskrav.. Lärardokumentation över elevens kunskaper efter Favorit matematik 4B På bedömningsunderlaget kan läraren dokumentera elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Dokumentationen kan vara till hjälp inför nästa termins arbete och betygsättningen i årskurs 6. Mitt lärande i matematik Eleven utvärderar sina kunskaper och får en ökad med­vetenhet om vilka kunskaper som behöver utvecklas. Utvärderingen kan användas formativt inför arbetet i nästa matematiska område.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789144126678
Artikelnummer
9789144126678-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart