Leverans av anpassade läromedel

I leveransen ingår:

  • Boken – i det format du har beställt.
  • Svällpappersbilder – i vissa fall behövs det svällpappersbilder för att ersätta bilder i boken.
  • "Till eleven" – en text medföljer som förklarar viktiga förändringar och tillägg i boken.
  • Läraranvisning – talar om skillnaden mellan originalboken och den anpassade boken. Läraren får pedagogiska och metodiska förslag hur de kan arbeta med boken. Även tips på hur läraren kan arbeta med eleven i det specifika ämnet kan ingå.

I ämnen som matematik och språk är det stora skillnader på att läsa i olika format. Då finns mer information. Läraren behöver följa instruktionerna i anvisningen för att kunna stödja eleven i sitt lärande.

Senast ändrad: 2016-04-04