Originalprodukt:
Etik och människans livsvillkor, Liber, Första upplagan

Etik och människans livsvillkor, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag
Produkttyp: E-bok
Ämne: Vård och omsorg
Skolform: Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
279 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Att bemöta andra människor på ett bra sätt kräver att vi har förståelse för allas våra olikheter. I vårdsituationen måste man därför ha en öppen inställning till andra så att man kan möta de olika vårdtagarna utifrån deras livssyn och livsvillkor.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789147103478
Artikelnummer
9147103478-HA
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom