En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel

Framsida rapport

Denna systematiska översikt är framtagen av Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Översikten ger en bild av hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för elever, med eller utan funktionsnedsättningar, som möter svårigheter i det sociala samspelet. Översikten har som syfte att hjälpa lärare i planeringen av sin undervisning och bidra till goda förutsättningar för alla elever, oavsett funktionsförmåga, genom att skapa en tillgänglig lärmiljö. I översikten fokuserar vi på lärares undervisning och arbetssätt. Dock är inte läraren ensamt ansvarig för att utveckla och tillgängliggöra lärmiljön. Det är ett gemensamt ansvar och det är viktigt att hela styrkedjan – förvaltning, rektor och elevhälsans resurser – ger läraren det stöd som behövs.

Översiktens resultat handlar om vikten av:

  • tillitsfulla relationer
  • struktur och stöd
  • utvecklande klimat.

Använd översikten som underlag när ni i skolan kollegialt diskuterar metoder och arbetssätt. Översikten fokuserar på undervisning i ämnet idrott och hälsa från årskurs 1 till och med gymnasieskolans sista år. Det finns frågor i översikten som kan vara till nytta i en diskussion. Ladda hem eller beställ översikten i tryckt form hos Skolforskningsinstitutet.

Visa mer

ISBN
9789128009843
Artikelnummer
00984
Förlag
Skolforskningsinstitutet
Omfång
80