Elever med punktskrift som läsmedium

Bild med texten elever med punktskrift som läsmedium.
Produkttyp: Publikation och rapport

Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer. Det här materialet riktar sig till skolhuvudmän och rektorer som har en punktskriftsläsande elev i sin verksamhet. Det är utformat som allmänna råd och ger vägledning kring lagar, regler och arbetssätt. De allmänna råden är rekommendationer och ska följas om inte skolan uppfyller kraven i bestämmelserna på annat sätt.

Visa mer

ISBN
9789128006903
Artikelnummer
00558
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
38 sidor