E3000 Företagsekonomi 2 Övningsbok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
E3000 Företagsekonomi 2 Övningsbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Företagsekonomi
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
401 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien E3000 Företagsekonomi

E3000 Företagsekonomi 2 Övningsbok har ett stort antal verklighetsnära övningar och projektuppgifter. Genom en tydlig indelning är det enkelt att se vilka förmågor som tränas, och på vilka betygsnivåer uppgifterna kan lösas.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läsa med digitala verktyg, spsm.se

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147144822
Artikelnummer
9789147144822-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart