Du lärde mig kärlek, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Två kvinnor, en i lila klänning och en i blå. De sträcker ut händerna som för att ta varandra hand i hand.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Utbildning i svenska för invandrare
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
112 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Det är högsommar. En vuxen dotter tar med sin demenssjuka mamma till stranden där de varit så många gånger. Stranden väcker minnen hos dem båda.

För unga vuxna och vuxna studerande som läser punktskrift inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI.

Lättläst bok för att stimulera och träna läsning för studerande som läser punktskrift. Intressant och lättläst historia som ger möjlighet att läsa, träna och uppleva orden i sin egen takt. Boken har en ett enkelt språk med en rak handling som förklarar vardagliga situationer. Texterna består av korta huvudsatser med eller utan bisats. Inskjutna satser och andra språkliga finesser saknas helt, vilket gör läsningen lättläst och underlättar språkförståelsen. SPSM har tillgängliggjort boken som e-textbok. Förlagan är utgiven av Nypon förlag.

Boken finns med tryckt punktskrift och som e-textbok i Textview-format.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
Artikelnummer
15113
Originalförlag
Nypon förlag
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom