Djur omkring oss A

Diverse djur, såsom häst, räv, höna, älg, med mera.
Smakprov Djur omkring oss A
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO) Verklighetsuppfattning
Skolform: Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
84 kr exkl. 6% moms

Det finns många spännande djur omkring oss. Stora och små, vilda och tama. Det är också spännande att se deras olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Var bor de? Vad äter de? Sover de på vintern? Vilka har vingar och vilka har svans?

Tanken är eleven ska känna igen och veta något om några djur som finns i närheten av oss och som det finns chans att träffa på i verkligheten. Boken ger många tillfällen att resonera om vilka djur som hör till samma kategori och möjlighet att jämföra enstaka djur eller hela djurgrupper med varandra.

I Djur omkring oss A presenteras 21 djur från olika grupper i närmiljön. Boken har en tydlig struktur där eleven lär in, jämför, repeterar och befäster kunskap.

Boken innehåller fem grupper av djur:

  • Djur i skogen
  • Djur vid sjön
  • Djur på bondgården
  • Småkryp
  • Insekter.

De olika djuren återkommer på flera sidor och den nya kunskapen repeteras genom hela boken som är en mycket enkel och grundläggande arbetsbok med korta fakta om varje djur och arbetsuppgifter med svarsalternativ i bilder. Eleven behöver alltså inte kunna läsa eller skriva. Boken har en visuellt tydlig layout som ger eleven möjlighet att själv förstå vad som ska göras på sidan.

Från varje grupp finns fyra vanliga djur och varje djur presenteras med en enkel, informativ faktatext. Arbetsuppgifterna består av frågor kring varje djur och av jämförande övningar, t.ex. djurets utseende, levnadsmiljö, mat och boplats. Det stora antalet illustrationer är tänkta att ge en förförståelse till uppgifterna.

Den här boken ingår i en serie om fyra böcker. Djur omkring oss A och B samt Växter omkring oss A och B.

Färg, spiralbunden.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
11551
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Henry Svahn
Omfång
80 s, A4
Övriga detaljer
420 g