Originalprodukt:
Djur i Sverige A-Ö, Gleerups, Första upplagan

Djur i Sverige A-Ö, e-bok html, utan svällpappersbilder

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Biologi Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
345 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Djur i Sverige A-Ö är ett läromedel i biologi som innehåller texter och spännande fakta om de hundra vanligaste djuren i Sverige. Denna bok har samma innehåll som originalboken från Gleerups, men är tillgängliggjord som e-bok i HTML-format.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
Artikelnummer
11885
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom