Den levande litteraturen, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Den levande litteraturen.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
373 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Den levande litteraturen

Serien består av två delar: Den levande litteraturen samt Levande texter. Den levande litteraturen är en vacker och lustfylld lärobok som väcker elevernas intresse för litteraturdelen av svenska 1 och 2. Levande texter är en arbetsantologi för litteraturläsning och temastudier. Den innehåller texter från antiken till nutid och är direkt anpassad till Den levande litteraturen.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
2
Utgivningsdatum
ISBN
9789121211038
Artikelnummer
9121211038-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom