Delaktighet – ett arbetssätt i skola, informationsblad

Informationsblad till skriften Delaktighet - ett arbetssätt i skolan.
Produkttyp: Publikation och rapport

Informationsbladet presenterar skriften Delaktighet - ett arbetssätt i skolan. I skriften presenteras en modell för delaktighet som bygger på ett kontextuellt sätt att undersöka, förstå och utveckla elevers lärmiljö. Skriften vänder sig till alla som arbetar i skolan och till yrkesgrupper inom andra verksamheter som vill utveckla tanke- och arbetssätt kring delaktighet.

Visa mer

Artikelnummer
00894
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
1 sida