Originalprodukt:

Chez nous 3 Textbok, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vandrare i bergslandskap.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Franska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
185 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Chez nous

I Chez nous 3 Textbok består av fyra kapitel samt en följetong. Varje kapitel innehåller en A-text (dialogform), B-text (dialog- och berättandeform) och en C-text (berättandeform). Kapiteltexterna tar upp vardagliga situationer och händelser. Eleverna inspireras till att uttrycka egna åsikter och utbyta erfarenheter. Precis som i bok 2 möter eleverna Regardez efter varje kapiteltext. Under rubriken Fenêtre ouverte finns informativa faktatexter om franska företeelser. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152314326
Artikelnummer
9152314326-HA
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom