Chez nous 2 Övningsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Personer cyklar på ett torg i Frankrike.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Franska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
121 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Chez nous

Chez nous är en läromedelsserie som bjuder in eleven till det franska språket och den fransktalande världen. Varje kapiteltext inleds med en hörövning, Coup d’envoi. I hörövningen får eleverna möta ämnesinnehållet för den nya texten. Till varje kapiteltext finns övningar som tränar alla färdigheterna samt ord- och grammatikövningar. Varje kapitel avslutas med en utvärdering.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152303108
Artikelnummer
9152303108-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart