Originalprodukt:
Champ 4 Workbook, Sanoma Utbildning,

Champ 4 Workbook, Tryckt punktskrift, gles, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Champ 4 Workbook.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
110 kr exkl. 6% moms

Övningskedjan är tydligt uppbyggd och övningarna är markerade med symboler för de receptiva och de produktiva förmågorna (läsa, höra, skriva, tala). Varje kapitel börjar med en warm up, en engagerande uppgift för att väcka intresse för kommande kapitel men också för att stämma av det ordfält som de kommer att möta i kapitlet.

Efter det följer en läsförståelseövning som hör till kapiteltexten, den hjälper eleven att utveckla lässtrategier. Det finns minst en hörövning till varje kapitel som innehåller frågor på detaljer så väl som på helheten.

Visa mer

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789152326053
Artikelnummer
9152326053-PCF
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare