Originalprodukt:
Bums Svenska åk 6 Grundbok, Liber, Första upplagan

Bums Svenska Grundbok år 6, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
149 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Nya Bums Svenska är helt framtaget utifrån Lgr 11, alla delar av det centrala innehållet finns med i Bums grundböcker. Med rätt verktyg, en tydlig struktur och glädje i klassrummet kan du skapa en undervisning som hjälper alla elever att nå kunskapskraven i svenska.
Bums åk 6 hjälper dig att kartlägga hur eleverna klarar de kunskapskrav de kommer att möta i de nationella proven och i olika betygsnivåer för åk 6.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147102938
Artikelnummer
9147102938-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart