Bums Svenska år 5 Övningsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Isbjörn hoppar över isflak.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
115 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Bums Svenska åk 4-6

I övningsboken arbetar eleverna individuellt och tränar de viktiga förmågorna som läroplanen lyfter fram. Här finns frågor och uppgifter baserade på grundboken, på fakta-, förståelse- och analysnivå för att eleverna ska få kunskaper på längden, bredden och djupet. 

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147102112
Artikelnummer
9147102112-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart