Bulgarien flagga i svällpapper

Taktil bild - Bulgariens flagga.
Skolform: Förskola Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
25 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Flaggor i svällpapper

Flagga i svällpapper med färg och relief. Ytor med färg har olika raster för att kunna skiljas åt.

Format: A4.

Utgivningsdatum
Artikelnummer
60213
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten