Originalprodukt:
Boken om Världen, Liber AB, Första upplagan

Boken om Världen, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi Naturorienterande ämnen (NO) Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
146 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Världens geografi och natur i samma bok!
Får hela världens länder, djur och natur plats på 160 sidor? Nej, naturligtvis inte, men här finns tillräckligt för att ge alla elever i klassen en allmänbildande grund och inspiration till att vilja veta mera om världens geografi och natur.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121184639
Artikelnummer
9121184639-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart