Blissbulletinen

Omslag till Blissbulletinen, sommaren 2022.
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Blissbulletinen är en tidning med bliss för elever, pedagoger, skolpersonal med flera.

Bliss är ett grafiskt begreppsbaserat symbolspråk som består av ett begränsat antal grafiska element, karaktärer, som är unika och betydelsebärande. Bliss används oftast av elever med rörelsehinder som saknar eller har ett mycket bristfälligt tal.

Blissbulletinen innehåller reportage, läsarbrev och information om nyheter på bliss. I Blissbulletinen finns också en elevbilaga. Elevbilagan innehåller kluriga uppgifter på bliss, där eleven får arbeta med blissord utifrån ett antal teman.

Blissbulletinen utkommer 2 ggr/år och är kostnadsfri.

Visa mer

Artikelnummer
3230
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
33 sidor