Blissbulletinen

Foto på en gata med människor i en stad.
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Blissbulletinen är en tidning med bliss för elever, pedagoger, skolpersonal med flera.

Bliss är ett grafiskt begreppsbaserat symbolspråk som består av ett begränsat antal grafiska element, karaktärer, som är unika och betydelsebärande. Bliss används oftast av elever med rörelsehinder som saknar eller har ett mycket bristfälligt tal.

Blissbulletinen innehåller reportage, läsarbrev och information om nyheter på bliss. I Blissbulletinen finns också en elevbilaga. Elevbilagan innehåller kluriga uppgifter på bliss, där eleven får arbeta med blissord utifrån ett antal teman.

Blissbulletinen utkommer 2 ggr/år och är gratis.

Visa mer

Artikelnummer
3230
Omfång
36 sidor