Bliss Online

Gränssnitt Bliss online.

Gå till läromedlet

Gå till läromedlet för att logga in: Bliss online.

Produkttyp: Webbaserad tjänst
Skolform: Fritidshem Förskola Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasieskola Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola inriktning individuellt program Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Specialskola åk 1-4 Specialskola åk 5-7 Specialskola åk 8-10 Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Utbildning i svenska för invandrare
Målgrupp: Kommunikationssvårigheter Rörelsehinder

Ingår i serien Bliss Online

I Bliss Online finns alla hitintills av BCI (Bliss Communication Internal) godkända blissord tillgängliga för nedladdning i det format och på det sätt som eleven/läraren önskar.

Med Bliss Online kan användaren arbeta med blissord på vilken dator som helst som har en uppkoppling till Internet.

Blissorden finns för nedladdning i olika format så att de ska passa att användas i så många program som möjligt. En karttillverkningsdel för utskrift av kartor på papper eller klisteretikett finns. Man kan också ladda ner blissord lokalt till sin egen dator.
Blissorden är sökbara utifrån ord, grammatisk tillhörighet mm och sökning kan göras på engelska och svenska.

Pris per år

  • 1 användare — 300 kr (375 kr inkl moms)
  • 5 användare — 600 kr (750 kr inkl moms)
  • 10 användare — 1125 kr (1406 kr inkl moms)
  • 20 användare — 2100 kr (2625 kr inkl moms)
  • 30 användare — 3000 kr (3750 kr inkl moms).

Visa mer

Ladda ner

Artikelnummer
13810
Författare