Bliss Online

Gränssnitt Bliss online.

Gå till läromedlet

Gå till läromedlet för att logga in: Bliss online.

Produkttyp: Webbaserad tjänst
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Anpassad grundskola åk 1-3 ämnesområden Anpassad grundskola åk 4-6 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnesområden Anpassad grundskola åk 7-9 ämnen Anpassad grundskola åk 7-9 ämnesområden Anpassad gymnasieskola individuella program Anpassad gymnasieskola nationellt program Fritidshem Förskola Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Komvux i svenska för invandrare Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå Specialskola åk 1-4 Specialskola åk 5-7 Specialskola åk 8-10
Målgrupp: Kommunikationssvårigheter Rörelsehinder

Ingår i serien Bliss Online

I Bliss Online finns alla hitintills av BCI (Bliss Communication Internal) godkända blissord tillgängliga för nedladdning i det format och på det sätt som eleven/läraren önskar.

Med Bliss Online kan användaren arbeta med blissord på vilken dator som helst som har en uppkoppling till Internet.

Blissorden finns för nedladdning i olika format så att de ska passa att användas i så många program som möjligt. En karttillverkningsdel för utskrift av kartor på papper eller klisteretikett finns. Man kan också ladda ner blissord lokalt till sin egen dator.
Blissorden är sökbara utifrån ord, grammatisk tillhörighet mm och sökning kan göras på engelska och svenska.

Pris per år

  • 1 användare — 300 kr (375 kr inklusive moms)
  • 5 användare — 600 kr (750 kr inklusive moms)
  • 10 användare — 1125 kr (1406 kr inklusive moms)
  • 20 användare — 2100 kr (2625 kr inklusive moms)
  • 30 användare — 3000 kr (3750 kr inklusive moms).

Visa mer

Ladda ner

Artikelnummer
13810
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare