Blisej slowa podrecznik klasa 2, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Blisej slowa podrecznik klasa 2.
Produkttyp: E-bok
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
92 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Kombinerar innehåll inom området litterär, språklig och kulturell utbildning, presenterar litterära texter i tematisk och kronologisk ordning.

Innehåller en rik metodisk ram - Orientering av läsintroduktioner, presentera nödvändiga element i teorin, biografiska anteckningar författare, tidslinjer som lokaliserar den lästa texten och dess författare i tid.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
8302126048
Artikelnummer
8302126048-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
WSiP
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart