Björktrast

Björktrast i svällpapper.
Produkttyp: Taktila bilder
Ämne: Biologi Naturkunskap Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 1-3 Grundsärskola åk 4-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
20 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Djur - Delområde Fåglar

Björktrast i svällpapper.

Om anpassningen

Svällpappersbilder är taktila bilder som du läser med dina fingrar. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. De består av upphöjda linjer, ytor och symboler. Svällpappersbilder levereras som bilaga till punktskriftsboken eller e-boken, eller som fristående bilder. 

Läs mer om svällpappersbilder på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13027
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
En bild i färg.
Medietyp
Tryckt form