Originalprodukt:
Biologi Direkt, Sanoma utbildning,

Biologi Direkt, e-bok i html-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Biologi
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
298 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Biologi Direkt har en berättande text, som passar alla elever. Biologi Direkt utvecklar elevernas förmågor, rustar dem inför de nationella proven och stimulerar till fortsatta studier.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789162297640
Artikelnummer
9162297640-HCM
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom