Barn och elever med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund

Barn och elever med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund.
Produkttyp: Publikation och rapport

Mångfaldsfrågor och specialpedagogik.

Rapporten är den svenska översättningen av Sveriges bidrag till projektet ”Multicultural Diversity and Special Needs Education”, ett projekt inom European Agency for Development in Special Needs Education, som pågått från 2006 till 2009.

Projektet har behandlat området elever med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund. I arbetet har man fokuserat på att kartlägga, beskriva och analysera situationen för dessa elever i de deltagande länderna samt att lyfta fram goda exempel.

Projektet baserar sig på intervjuer, studiebesök och litteraturgenomgång som sedan varit utgångspunkt för djupare diskussioner. Diskussionerna har resulterat i en rad förslag i arbetet med barn och elever med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund.

Visa mer

Artikelnummer
00224
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten