Att höra i skolan - om hörteknik i undervisningen

Omslag till Att höra i skolan - om hörteknik i undervisningen.
Produkttyp: Stödmaterial

Pedagoger och hörtekniker som arbetar med elever med hörselnedsättning ställs inför ett antal frågor i sin strävan att göra undervisningen så tillgänglig som möjligt. Vad kan kompenseras med hjälpmedel och vad kan inte? Vilken effekt har akustik och hjälpmedel? Vilken betydelse har akustiken för inlärningen? Hur vet man vilka hörtekniska och akustiska lösningar man ska satsa på?

Den här boken försöker ge svar på dessa frågor. Här kan du få kunskaper som ökar förståelsen av olika hjälpmedels möjligheter och begränsningar. Tanken med boken är även att läsaren ska få bättre förutsättningar att kräva en teknikutveckling som svarar mot behoven i en ständigt föränderlig undervisningssituation. Boken är också användbar för personal som arbetar runt andra elevgrupper i behov av en särskilt god auditiv miljö.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
00142
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
202 sidor
Medietyp
Nedladdningsbart