Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa.
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Studiepaket vuxen

För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om hur psykisk ohälsa kan yttra sig och berättar om pedagogiskt stöd. Den innehåller teoretiska utgångspunkter som bör ligga till grund för utformningen av utbildning för vuxna med funktionsnedsättning. Skriften ger också exempel från utbildningar som arbetar för att öka tillgängligheten för studerande med psykisk ohälsa och två vuxenstuderande berättar om sina erfarenheter.

Skriften vänder sig till anordnare av utbildning för vuxna, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra som är intresserade av att utforma en tillgänglig studiesituation. Förhoppningen är att den ska bidra till att fler vuxna med psykisk ohälsa ska kunna studera och utbilda sig utifrån sina intressen och förutsättningar.

Format: 210x245 mm. 

Visa mer

ISBN
9789128007887
Artikelnummer
00332
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
28 sidor