Att beskriva på teckenspråk Stora bildlådan

Låda med innehåll till Stora bildlådan.
Produkttyp: Laborativt material
Ämne: Teckenspråk för döva och hörselskadade Teckenspråk för hörande
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Specialskola åk 5-7 Specialskola åk 8-10
Målgrupp: Nedsatt hörsel
127 kr exkl. 6% moms

Den här bildlådan hör till ett läromedelspaket som består av en lärarhandledning med kopieringsunderlag, bildlådor och en video för lärare för ämnet teckenspråk. Läromedelspaketet riktar sig till lärare och elever i specialskolans år 5-7, år 8-10 och gymnasiet. Det innehåller delar som är anpassade efter de olika målgrupperna. Det vill stimulera och utveckla elevernas egen språkproduktion på teckenspråk.

Till materialet hör också video för elever i år 5-7, år 8-10 och gymnasiet.

Idé: Lena Sundström, Maria Hermanson, Ingela Holmström

färg och sv/v, papperskartong

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
1340
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
A4, 113 kort
Övriga detaljer
2,38 kg